Forside

Sikkerhed og uvildighed – Vælg et af vores medlemmer

Foreningen Danske Bygningskonsulenter er en non-profit brancheforening for fagfolk, der arbejder med tæthedsmåling, energimærkning, huseftersyn (Tilstandsrapporter og El-eftersynsrapporter) og BedreBolig.

Foreningen formidler information om konsulentydelser og rådgivning omkring byggeri og bygninger til alle, der måtte ønske det.

Det sker igennem etablering af branchestandarder for arbejdets korrekte udførelse og gennem kursusaktivitet, medlemsmøder, informationsaktiviteter og påvirkning af lovgivningsarbejde.

Foreningen arbejder for, at der stilles krav til kvaliteten af det arbejde, branchen udfører, så myndigheder og bygherrer kan være trygge ved, at en bygning opfylder alle krav og forventninger.

På samme måde arbejder foreningen også for, at myndighederne højner kvaliteten i uddannelsen af konsulenterne og indfører strammere sanktioner over for eventuelle brodne kar i branchen.

Desværre eksisterer der ingen klageinstans for bygningsejere eller konsulenter mht. trykprøvningsrapporter. Derfor arbejder foreningen i samarbejde med andre brancheorganisationer på at få myndighederne til at etablere en klageinstans. Indtil dette sker, tilbyder foreningen sine medlemmer at vurdere konkrete rapporter samt orientere de relevante myndigheder, hvis det vurderes, at der er begået faktuelle fejl.

I oktober 2021 afholder foreningen kurser i trykprøvning. Der udbydes  nybegynderkursus, genopfriskningskursus og kontrol af udstyr. Læs mere om kurserne her.

Brian Aaboe,
Formand for Danske Bygningskonsulenter


Brian Aaboe

Formand for Danske Bygningskonsulenter
Tlf.: 28 51 28 09
formand@danskebygningskonsulenter.dk

Gem

Sekretariatet holder sommerferie i uge 28-29.