Bygningstermografi

Fakta om faggruppen Klimaskærm

I Klimaskærm har vi det ønske, at rapporter og målinger skal være nemt at gennemskue for husejere og forbrugere.

En af vores største målsætninger er at sikre byggeriets parter et ensartet grundlag for tæthedsundersøgelser, således at misforståelser, tolkninger og uhensigtsmæssige målinger og ikke mindst, at forkerte tætninger og dårligt indeklima undgås.

 

Find en konsulent

Er du interesseret i at vide mere eller hente et tilbud på en konkret opgave, kan du bruge vores søgemaskine her på siden til at finde en konsulent i dit nærområde.

Er du ansat hos eller indehaver af et firma, der udfører trykprøvning eller el-termografering?

Bliv medlem af Klimaskærm.

Vi er en brancheforening af fagfolk, der arbejder med tæthedsmåling og kontrol samt bygningstermografi af bygninger. Vi stræber efter, at vores medlemmer følger ensartede retningslinjer for udarbejdelse af tæthedsmålinger og termografering.

I samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol arbejder vi med certificering og for højnelse af kvaliteten.

Et medlemskab giver dig mulighed for at drøfte faglige spørgsmål med ligesindede f.eks. ved vores ERFA-dage, branchedage, den årlige generalforsamling m.fl. Og du vil blive opdateret med den nyeste viden igennem nyhedsbreve og deltagelse på de kurser, vi tilbyder.

Ring til vores sekretariat på tlf.: 65 43 11 30 og hør nærmere om fordelene ved at blive medlem
af faggruppen Klimaskærm i Danske Bygningskonsulenter.

Vil du gerne anmode om medlemskab, kan du benytte formularen, som du finder her.

Fakta om termografi

Slet ikke

Hvad er termografi?

Termografi er populært sagt en metode til at registrere reflekteret temperatur fra overflader. Man kan ikke se ind i og bag konstruktionen, som det kendes fra røntgen, men man kan se refleksioner på og lige bag den overflade, som bliver termograferet.

 

For at få mere at vide om bygningstermografi kan man benytte følgende vejledning;

Vejledning i bygningstermografi

Det er også muligt at finde en folder som giver den vigtigste viden om bygningstermografi;

Folder-bygningstermografi

Hvad kan termografi bruges til?

Termografi er i forbindelse med bygningsundersøgelser et godt værktøj til at undersøge uregelmæssigheder i bygningskonstruktioner som f.eks. utætheder, opfugtning, kolde overflader m.m.. Termografi kan anvendes til f.eks. at dokumentere luftgennemstrømning, træk, kuldebroer, manglende isolering, fugt- og vandskader mv.

Termografi anvendes også i industrien til kontrol, i militæret og luftvåbnet til varmesøgning af personer, af brandmænd til at se igennem røg, for at finde personer og lokalisere brand, til medicinske undersøgelser, til undersøgelse af dyr og meget mere.

Sikker med El-termografi
Hvis elektriske installationer går i stykker og bliver overophedede, kan det få fatale konsekvenser for husejeren. I værste fald kan det ende med brand i bygningen.

El-teknikere anvender El-termografi til forebyggelse ved at finde f.eks. overophedede el-ledninger og –tavler. En afgørende forudsætning for korrekt anvendelse af El-termografi er, at instrumenterne betjenes af en certificeret person, der har de rette kompetencer og erfaring. El-termografi forudsætter certificering af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Alle medlemmer af Danske Bygningskonsulenter, der udfører El-termografi er selvfølgelig certificeret.

Forudsætninger for god bygningstermografi

Grundlaget for god bygningstermografi er beskrevet i standarden DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne – Kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm – infrarød metode
Temperaturforskellen mellem inde og ude bør i henhold til standarden være > 10 ºC

Hvad bør din termografirapport indeholde?

En rapport bør indeholde en beskrivelse af bygningskonstruktionen, herunder klimaskærmens karakteristika, og tegninger, der kan underbygge den gennemførte tolkning af termografierne. Indeholder rapporten mange termografier vil det ofte være formålstjenligt, at der forefindes en plantegning med angivelse af, hvor de termografiske billeder er optaget.

Afrapportering bør desuden skelne mellem luftutætheder og kuldebroer.

Kontakt og aktiviteter

Kurt Lynge Christensen

Kurt Lynge Christensen

Formand for faggruppen Klimaskærm

22 maj 2024

Statusmøde med SMV

8:00 - 9:00