Gem

Fakta om faggruppen Klimaskærm

I Klimaskærm har vi det ønske, at rapporter og målinger skal være nemt at gennemskue for husejere og forbrugere.

En af vores største målsætninger er at sikre byggeriets parter et ensartet grundlag for tæthedsundersøgelser, således at misforståelser, tolkninger og uhensigtsmæssige målinger og ikke mindst, at forkerte tætninger og dårligt indeklima undgås.

 

Find en konsulent

Er du interesseret i at vide mere eller hente et tilbud på en konkret opgave, kan du bruge vores søgemaskine her på siden til at finde en konsulent i dit nærområde.

 

Er du ansat hos eller indehaver af et firma, der udfører trykprøvning eller el-termografering:

Bliv medlem af Klimaskærm

Vi er en brancheforening af fagfolk, der arbejder med tæthedsmåling og kontrol samt bygningstermografi af bygninger. Vi stræber efter, at vores medlemmer følger ensartede retningslinjer for udarbejdelse af tæthedsmålinger og termografering.

I samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol arbejder vi med certificering og for højnelse af kvaliteten.

Et medlemskab giver dig mulighed for at drøfte faglige spørgsmål med ligesindede f.eks. ved vores ERFA-dage, branchedage, den årlige generalforsamling m.fl. Og du vil blive opdateret med den nyeste viden igennem nyhedsbreve og deltagelse på de kurser, vi tilbyder.

Ring til vores sekretariat på tlf.: 65 43 11 30 og hør nærmere om fordelene ved at blive medlem
af faggruppen Klimaskærm i Danske Bygningskonsulenter.

Vil du gerne anmode om medlemskab, kan du benytte formularen, som du finder her.

 

Fakta om trykprøvning

Bygninger skal være tætte for at holde på varmen og være uden trækgener. Derfor stilles der krav til lufttæthed i nybyggede huse, som er opført efter den 1. april 2006.

 

Lufttætheden testes ved en trykprøvning med en tæthedstest, oftest kaldet blowerdoor test
Resultatet af trykprøvningen angives som gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Find Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug her.

Lufttætheden fastsættes individuelt i energirammeberegningen og kan dokumenteres ved en trykprøvning.

Når man foretager trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder og dokumenterer prøvningsresultatet, kan man benytte det målte resultat ved beregning af energibehovet for de arealer, der er trykprøvet. Foreligger dokumentation ikke, SKAL tætheden 1,5 l/s pr m² benyttes ved beregning af bygningens varmebehov (energimærkning). Dette har man fra myndighedernes side gjort for at motivere bygningsejere til at få foretaget en trykprøvning.

Dette betyder, at i henhold til Bygningsreglementet SKAL alle arealerne trykprøves, hvis man i energirammen vil anvende en BEDRE tæthed end 1,5 l/s pr. m².

Alternativt kræves en dispensation fra den relevante byggemyndighed (kommunen) fra enten BR15 kap. 7.2.1 stk. 5, eller hvis det er BR18 §263 stk. 4.

Se i øvrigt Bygningsreglementets krav om energiforbrug her.

Kommunerne skal som minimum sikre måling af tætheden i 10 % af alle nyopførte bygninger. Generelt anbefales det altid at tæthedsmåle, uanset om kommunen stiller krav om det eller ej. Det er en del af den gode kvalitet, at man kan dokumentere tætheden.

Tæthedskravet til bygninger er defineret i Bygningsreglementet. Kravene er skærpet i Bygningsreglementet (BR18/BR15 i forhold til BR10). Det er nu i BR18 1,0 l/s pr. m² opvarmet areal ved trykprøvning med 50 Pa mod 1,5 l/s pr. m²  i BR10. I Lavenergiklasse 2018 er tæthedskravet 0,7 l/s pr. m².

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm.

Ved større bygninger kan tætheden eftervises for et bygningsafsnit.

 

Hvornår skal der tæthedsprøves?
Der er to tilfælde, hvorved der jf. BR18/BR15 skal foretages tæthedstest:

  1. Hvis kommunalbestyrelsen eller ejer stiller krav herom.
  2. Hvis der i energirammeberegningen er forudsat en bedre tæthed end 1,5 l/s pr. m², skal dette dokumenteres ved prøvning.

I henhold til Bygningsreglementet gælder det kun bygninger, der er opvarmet til over 15 °C.

Se Bygningsreglementet kap. 1-10 her.

Ved ændret anvendelse og tilbygninger er der ikke krav om dokumentation af luftskiftet. Bygherren kan her dog selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.

Sommerhuse er ikke omfattet af kravene i Bygningsreglementet kap. 7.1, stk. 7, kap. 7.2, kap. 7.3, kap. 7.4 og kap. 7.6, stk. 2-4. Uopvarmede bygninger eller bygninger opvarmet til under 5 °C er ikke omfattet af kravene i Bygningsreglementet kap. 7.2-7-6.

 

Hvornår er en tæthedsprøvning gældende overfor myndighederne?
For at en tæthedsprøvning lever op til Bygningsreglementet skal denne foretages på nøglefærdigt byggeri og udført efter metoden beskrevet i standarden DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med tryk skabt af ventilator.

Du kan se Klimaskærms tjekliste til trykprøvningsrapporter, der skal opfylde ISO 9972 20-6-18 her, og metoden for certificerede virksomheders trykprøvning efter ISO9972:2015 og gældende bygningsreglement for bygninger under 1600 m2 her.

 

 

Kurt Lynge Christensen Formand for klimaskærm

Kurt Lynge Christensen

Formand for faggruppen Klimaskærm
Tlf.: 22 49 18 24
klimaskaerm@danskebygningskonsulenter.dk

 

Find din ekspert her:

Kontakt sekretariatet
hvis du har nogle spørgsmål

RING 65 43 11 30