Tæthed/trykprøvning

Fakta om faggruppen Klimaskærm.

I Klimaskærm har vi det ønske, at rapporter og målinger skal være nemt at gennemskue for husejere og forbrugere.

En af vores største målsætninger er at sikre byggeriets parter et ensartet grundlag for tæthedsundersøgelser, således at misforståelser, tolkninger og uhensigtsmæssige målinger og ikke mindst, at forkerte tætninger og dårligt indeklima undgås.

I samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol arbejder vi med certificering og for højnelse af kvaliteten.

Vejledninger om trykprøvning af bygninger.

Dansk Bygningskonsulenters faggruppe “Klimaskærm” har i samarbejde med Teknologisk Institut, Foreningen Realdania samt Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet to vejledninger om trykprøvning af bygninger.

Den ene vejledning beskriver forskelligt baggrundsmateriale, mens den anden vejledning beskriver selve udførelsen af trykprøvninger for henholdsvis små, store og høje bygninger.

Du kan downloade de to vejledninger her:

Trykprøvning af klimaskærmen – del 1

Trykprøvning af bygninger – del 2

Formålet med projektet har været at skabe et fælles grundlag for udførelsen af trykprøvninger af bygninger, så der, så vidt muligt, bliver udført ensartede trykprøvninger.

Find en konsulent.

Er du interesseret i at vide mere eller hente et tilbud på en konkret opgave, kan du bruge vores søgemaskine her på siden til at finde en konsulent i dit nærområde.

Er du ansat hos eller indehaver af et firma, der udfører trykprøvning?
Bliv medlem af Klimaskærm

Vi er en brancheforening af fagfolk, der arbejder med tæthedsmåling og kontrol samt bygningstermografi af bygninger. Vi stræber efter, at vores medlemmer følger ensartede retningslinjer for udarbejdelse af tæthedsmålinger og termografering.

I samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol arbejder vi med certificering og for højnelse af kvaliteten.

Et medlemskab giver dig mulighed for at drøfte faglige spørgsmål med ligesindede f.eks. ved vores ERFA-dage, branchedage, den årlige generalforsamling m.fl. Og du vil blive opdateret med den nyeste viden igennem nyhedsbreve og deltagelse på de kurser, vi tilbyder.

Ring til vores sekretariat på tlf.: 65 43 11 30 og hør nærmere om fordelene ved at blive medlem af faggruppen Klimaskærm i Danske Bygningskonsulenter.

Vil du gerne anmode om medlemskab, kan du benytte formularen, som du finder her.

Fakta om trykprøvning

Bygninger skal være tætte for at holde på varmen og være uden trækgener. Derfor stilles der krav til lufttæthed i nybyggede huse, som er opført efter den 1. april 2006.

Slet ikke

Lufttætheden testes ved en trykprøvning med en tæthedstest, oftest kaldet blowerdoor test

Resultatet af trykprøvningen angives som gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Lufttætheden fastsættes individuelt i energirammeberegningen og kan dokumenteres ved en trykprøvning.

Når man foretager trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder og dokumenterer prøvningsresultatet, kan man benytte det målte resultat ved beregning af energibehovet for de arealer, der er trykprøvet. Foreligger dokumentation ikke, SKAL tætheden 1,5 l/s pr m² benyttes ved beregning af bygningens varmebehov (energimærkning). Dette har man fra myndighedernes side gjort for at motivere bygningsejere til at få foretaget en trykprøvning.

Dette betyder, at i henhold til Bygningsreglementet SKAL alle arealerne trykprøves, hvis man i energirammen vil anvende en BEDRE tæthed end 1,5 l/s pr. m².

Alternativt kræves en dispensation fra den relevante byggemyndighed (kommunen) fra enten BR15 kap. 7.2.1 stk. 5, eller hvis det er BR18 §263 stk. 4.

Se i øvrigt Bygningsreglementets krav om energiforbrug her.

 

Nye bygninger skal udføres, så bygningernes konstruktioner er tætte mod utilsigtede utætheder. Uanset om der trykprøves, skal bygningen udføres, så konstruktionerne er tætte.

En af metoderne til at dokumentere overholdelse af kravet om tæthed er ved at gennemføre trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af bygningen. Det er vigtigt for overholdelse af bestemmelsen at det reelt er en repræsentativ del af bygningen.

Generelt anbefales det altid at tæthedsmåle, uanset om kommunen stiller krav om det eller ej. Det er en del af den gode kvalitet, at man kan dokumentere tætheden. Vær opmærksom på at tæthedsmålingen anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af energimærket.

Tæthedskravet til bygninger er defineret i Bygningsreglementet BR18.

Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger opvarmet til 15 °C eller mere må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm.

Ved større bygninger kan tætheden eftervises for et bygningsafsnit.

Hvornår skal der tæthedsprøves?

Der er to tilfælde, hvorved der jf. BR18/BR15 skal foretages tæthedstest:

  1. Hvis kommunalbestyrelsen eller ejer stiller krav herom.
  2. Hvis der i energirammeberegningen er forudsat en bedre tæthed end 1,5 l/s pr. m², skal dette dokumenteres ved prøvning.

I henhold til Bygningsreglementet gælder det kun bygninger, der er opvarmet til over 15 °C.

Se Bygningsreglementet kap. 1-10 her.

Ved ændret anvendelse og tilbygninger er der ikke krav om dokumentation af luftskiftet. Bygherren kan her dog selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.

Sommerhuse er ikke omfattet af kravene i Bygningsreglementet kap. 7.1, stk. 7, kap. 7.2, kap. 7.3, kap. 7.4 og kap. 7.6, stk. 2-4. Uopvarmede bygninger eller bygninger opvarmet til under 5 °C er ikke omfattet af kravene i Bygningsreglementet kap. 7.2-7-6.

Hvornår er en tæthedsprøvning gældende overfor myndighederne?

For at en tæthedsprøvning lever op til Bygningsreglementet skal denne foretages på nøglefærdigt byggeri og udført efter metoden beskrevet i standarden DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med tryk skabt af ventilator.

Du kan se Klimaskærms tjekliste til trykprøvningsrapporter, der skal opfylde ISO 9972 20-6-18 her, og metoden for certificerede virksomheders trykprøvning efter ISO9972:2015 og gældende bygningsreglement for bygninger under 1600 m2 her.

Kontakt og aktiviteter

Kurt Lynge Christensen

Kurt Lynge Christensen

Formand for faggruppen Klimaskærm

22 maj 2024

Statusmøde med SMV

8:00 - 9:00