Om Danske Bygningskonsulenter

Om Danske Bygningskonsulenter

Foreningen Danske Bygningskonsulenter er en non-profit brancheforening for fagfolk, der tilbyder konsulentydelser og rådgivning omkring byggeri og bygninger.

Foreningens formål og strategi for 2021

Foreningens strategi er at højne kvaliteten på markedet

Derudover har foreningen også til formål at:

 1. Styrke fællesskabet
 2. Skabe relationer og jobs
 3. Tilbyde medlemsfordele
 4. Påvirke de politiske beslutningsprocesser og være foran beslutningsprocesserne
 5. Hjælpe iværksættere

Faggruppearbejde

Danske Bygningskonsulenter består af fire faggrupper:

 • Klimaskærm (tæthed/trykprøvning og bygningstermografi)
 • Energimærkning (energimærkning af bygninger og BedreBolig)
 • Huseftersyn (tilstandsrapporter mm.)
 • El (el-eftersynsrapporter og el-termografi)

De fire faggrupper har hver sin medlemsvalgt ledelse, som arbejder for at indfri både foreningens overordnede formål (se ovenfor) samt varetager sine egne interesser, der gælder for netop deres fagområde (se nedenfor).

Faggruppen Energimærknings målsætninger

 • Højne kvaliteten på markedet
 • Holde øje med og påvirke de politiske beslutninger
 • Være talerør for medlemmerne i forhold til myndighederne
 • Sikre gode arbejdsbetingelser for vores medlemmer
 • Medlemshvervning

Faggruppen Huseftersyns målsætninger

 • Højne kvaliteten og sikre lige konkurrencevilkår
 • Afskaffe forsikringsbestillervejen
 • Medlemshvervning
 • Sikre en god forsikringsordning

Faggruppen Els målsætninger

 • Dygtiggørelse inden for el-eftersyn
 • Stå sammen for at få indflydelse, hvor vi har interesse
 • Tilbyde medlemstilbud
 • Muliggøre samarbejde på tværs af geografi (hjælpe hinanden i spidsbelastninger, ferie m.m.) og faggrupper
 • Besvarelse af henvendelser og bistand til klage- og kontrolsager

Faggruppen Klimaskærms målsætninger

 • Etablering af klageinstans for bygningsejere og trykprøvningsfirmaer
 • Indførelse af lovpligtigt krav om uddannelse og uvildighed til udførende trykprøvningsvirksomheder
 • Indførelse af risikobaseret tilsyn samt sanktionsmuligheder
 • Indførelse af krav om ISO-certificering til de udførende trykprøvningsvirksomheder