Møde med SMV

Hver 14. dag holder vi møde med SMV for at drøfte status på fælles projekter.