Høringsfrist om data om elforbrug og elproduktion

Høringen handler om, at Netvirksomhederne skal sikre, at deres data om elforbrug og elproduktion frisættes (offentliggøres), så dataanvendere kan få vederlagsfri adgang til data med henblik på videre behandling. Data […]

Høringsfrist Energiledelsessystemer og Energisyn

Høringsfrist for ændring i bekendtgørelse om obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn i visse virksomheder Læs mere her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Repræsentantskabsmøde SMV Danmark

Formand for Danske Bygningskonsulenter, Brian Aaboe, repræsenterer Danske Bygningskonsulenter på repræsentantskabsmødet.