Direktørmøde i SMV Danmark

De brancheforeninger, der er medlem af SVM Danmark, mødes hver måned for at sparre på tværs af foreningerne. Sekretariatschef, Elisabeth Dreier, repræsenterer Danske Bygningskonsulenter på dette møde.

Statusmøde med SMV

Løbende afholder vi møder med SMV for at koordinere vores aktiviteter og opnå større synergi/gennemslagskraft. Formand Brian Aaboe og sekretariatschef Elisabeth Dreier deltager i mødet.

Regionale og kommunale bygninger skal renoveres hvert år

I dag får de nye skærpelser i EU’s energieffektivitetsindex (også kaldet EED) virkning. Mindst 3 % af det samlede etageareal i opvarmede og/eller nedkølede bygninger, der ejes af offentlige organer, […]